Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Lịch công tác Tuần 12 năm học 2018-2019

11/5/2018 8:12:26 AM

   TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CHÂU HÓA

Lịch công tác tuần thứ 12  năm học 2018 - 2019; Từ ngày 05/11/2018 –11/11/2018

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ Hai

05/11

Sáng

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Chiều

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Thứ Ba

06/11

Sáng

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Chiều

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Thứ Tư

07/11

Sáng

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Chiều

Sinh hoạt chuyên môn Cụm tại TH Số 1 Châu Hóa

Nguyễn Thị Huyền Trang

Thứ Năm 08/11

Sáng

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Chiều

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Thứ Sáu

 09/11

Sáng

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Chiều

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Thứ Bảy

10/11

Sáng

Nghỉ học

 

Chiều

Nghỉ học

 

Chủ nhật 11/11

Sáng

Nghỉ học

 

Chiều

Nghỉ học

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác Tuần 11 năm học 2018-2019 11/1/2018 8:19:37 AM

ĐỊA CHỈ
Châu Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Số 2 Châu Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình