Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

Lịch công tác Tuần 13 năm học 2018-2019

11/12/2018 7:50:06 AM

   TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 CHÂU HÓA

Lịch công tác tuần thứ 13  năm 2018 - Từ ngày 12/11/2018 –18/11/2018

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Trực LĐ

Thứ Hai

12/11

Sáng

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Chiều

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Thứ Ba

13/11

Sáng

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Chiều

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Thứ Tư

14/11

Sáng

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Chiều

Sinh hoạt chuyên môn 

 

Mai Thanh Huyền

Thứ Năm 15/11

Sáng

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Chiều

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Thứ Sáu

 16/11

Sáng

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Chiều

Dạy và học

Mai Thanh Huyền

Thứ Bảy

17/11

Sáng

Nghỉ học

 

Chiều

Nghỉ học

 

Chủ nhật 18/11

Sáng

Nghỉ học

 

Chiều

Nghỉ học

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác Tuần 12 năm học 2018-2019 11/5/2018 8:12:26 AM

  Lịch công tác Tuần 11 năm học 2018-2019 11/1/2018 8:19:37 AM

ĐỊA CHỈ
Châu Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Số 2 Châu Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình